Machine ontkalker

7,35

Categorie:

Beschrijving

Sterk geconcentreerde, schuimarme ontkalker voor het verwijderen van kalk- en roestafzetting. Verlengt de levensduur en verbeterd de werkzaamheid van uw apparatuur.

Machineontkalker is geschikt voor het ontkalken van vaatwassers, koffiemachines, drankautomaten, leidingen en andere apparatuur en oppervlaktes, etc.

Machineontkalker is tevens geschikt voor gebruik in au-bain-marie’s ter voorkoming van kalkaanslag.

Gebruiksaanwijzing

Vaatwasser: De automatische dosering van het vaatwasmiddel stopzetten. Afhankelijk van de hoeveelheid kalk 100 tot 200 ml. per liter doseren en 1 tot 2 lege wasbeurten laten circuleren. Vervolgens het waswater weg laten lopen en de automatische dosering weer inschakelen.

Overige keukenapparatuur: Afhankelijk van de hoeveelheid kalk 100 tot 200 ml. per liter doseren en gedurende 15 minuten laten circuleren. Vervolgens goed naspoelen met schoon water.

Belangrijk

Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.
Draag beschermende kleding.

Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een Vergiftigingscentrum of een arts.

Geen braken opwekken.

Bij contact met de huid (of haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een Vergiftigingscentrum of een arts.

Bij contact met de ogen: Raadpleeg onmiddellijk een Vergiftigingscentrum of een arts

Achter slot bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locatie, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Bevat fosforzuur.