Keukenontvetter

8,4731,35

Wissen
Categorie:

Beschrijving

Keukenontvetter kan gebruikt worden voor het reinigen van hardnekkige vervuiling door o.a. eiwitten, olien, vetten op installaties, wanden, vloeren, werkbladen, afzuigkappen etc. Het product is geschikt voor zowel dagelijks als periodiek gebruik.

Extra informatie

Verpakking

1 liter, 5 liter

Gebruiksaanwijzing

Keuken dagelijks: doseer, afhankelijk van de vervuiling 50 ml. tot 100 ml. per liter in lauwwarm water.

Keuken periodiek: doseer minimaal 100 ml. per liter in lauwwarm water.

Vloeren: doseer, afhankelijk van de vervuiling, 25 ml. tot 50 ml. per liter in de mopemmer.

Belangrijk

Gevaar: veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Draag beschermende kleding.

Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk het Vergiftigingencentrum of een arts.

Na inslikken: Raadpleeg onmiddellijk het Vergiftigingencentrum of een arts.

Geen braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk het Vergiftigingencentrum of een arts.

Bij contact met de ogen: Raadpleeg onmiddellijk het Vergiftigingencentrum of een arts.

Achter slot en grendel bewaren.

Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Bevat: kiezelzuur (H2Si03), dinatriumzout, pentahydraat, natriumdodecyibenzeensulfonaat.

Uitsluitend voor professioneel gebruik.